Klement Gottwald, 1896-1953, tjekkoslovakisk politiker. Gottwald var tidligt aktiv på den socialdemokratiske venstrefløj og var i 1921 medstifter af det tjekkoslovakiske kommunistparti, KSČ. Han blev medlem af Centralkomitéen i 1925 og kæmpede derefter for en "bolsjevisering" af partiet efter sovjetisk forbillede. I 1929 blev Gottwald valgt til generalsekretær for KSČ. Efter Münchenaftalen i 1938 flygtede han til Moskva, hvorfra han ledede den kommunistiske del af eksilmodstandsbevægelsen mod den tyske besættelsesmagt. I løbet af krigen øgedes KSČs prestige og indflydelse, og Gottwald kunne forhandle med præsident Beneš om indretningen af efterkrigstidens Tjekkoslovakiet, som KSČ fik stor indflydelse på. I 1945 blev Gottwald leder af Den Nationale Front, en koalition af tilladte tjekkoslovakiske politiske partier, og i juli 1946 udnævntes han til regeringschef. På ordre fra Moskva intensiveredes fra 1947 bestræbelserne på at omdanne Tjekkoslovakiet til et kommunistisk etpartidiktatur, hvilket lykkedes med KSČs fulde magtovertagelse i 1948. Gottwald var herefter hovedansvarlig for den stalinistiske kurs i Tjekkoslovakiet, herunder gennemførelsen af en række blodige skueprocesser.