Kjeld fra Viborg, Keld, Ketil, d. 1150, dansk kannik ved Viborg Domkirke, kendt for sit fromme liv og for at udføre flere mirakler. Straks efter sin død blev han lokalt æret som helgen; på Absalons initiativ blev han officielt helgenkåret og skrinlagt 11.7.1189. På billedlige fremstillinger vises han i augustinernes ordensdragt med en kalk i hånden.