Kirkeordinansen, den lov, der indeholder bestemmelser om den evangeliske kirke, som i Danmark-Norge blev oprettet ved Reformationen. Kirkeordinansen blev udstedt på latin af Christian 3. (2.9.1537) og medbeseglet af rigsrådet i dansk udgave (14.6.1539). Et forarbejde var lavet af Hans Tausen og andre danske teologer; den blev godkendt af Martin Luther, og Johs. Bugenhagen fik indflydelse på den endelige form. Loven drejer sig om gudstjenesten, kirkelige handlinger, gejstliges valg, arbejde og løn, om fattigplejen og undervisningsvæsenet.