Keplerbevægelse, (efter J. Kepler), bevægelse i et potentialfelt, hvis størrelse aftager omvendt proportionalt med afstanden fra et kraftcentrum. Et eksempel er den hyperbelbane, som en fri elektron følger i det elektrostatiske felt fra en positivt ladet ion, et andet en planets ellipsebane i tyngdefeltet fra Solen. Se også Keplers love.