Kelvin Lindemann, 1911-2004, dansk forfatter, født i Kainsk i Sibirien. Efter tre romaner i 1930'erne vandt Lindemann i 1942 en forlagskonkurrence med den historiske roman Huset med det grønne Træ om de danske tropekolonier i sidste halvdel af 1700-t. Den fik sin fortsættelse med Gyldne Kæder (1948). Under 2. Verdenskrig blev romanen Den kan vel Frihed bære (1943) beslaglagt og forbudt; Lindemann flygtede til Sverige, hvor bogen blev bearbejdet og udsendt som hørespil i 1944. Størst opmærksomhed vakte Blixen-pastichen En Aften i Kolera-Aaret (1953) under pseudonymet Alexis Hareng; oprindelig publiceret som dagbladsføljeton og senere oversat til engelsk som The Red Umbrella. Lindemann skrev også for teater, radio og film.