Kekrops, i græsk mytologi den første konge i Athen, født af jorden og med tydelige chthoniske træk: halvt menneske, halvt slange. Efter athensk tradition byggede Kekrops den første borg på Akropolis, Kekropia, samlede Attikas befolkning i tolv byer og indførte kult og de første love. Han blev dyrket som hero i Erechtheion, og i athensk litteratur omtales befolkningen som kekropider, dvs. efterkommere af Kekrops, der som han var født af jorden og ikke som andre omkringboende var indvandret til landet. Se også Pandrosos og athenske sagnkreds.