Karlstadkonventionerne, fem overenskomster mellem Norge og Sverige om den svensk-norske unions opløsning, indgået i september 1905 efter forhandlinger i Karlstad i Sverige. Konventionerne, der blev stadfæstet af Stortinget og Riksdagen i oktober samme år, foreskrev afgørelse af uoverensstemmelser ved voldgift, nedlæggelse af grænsefæstninger samt regler for transittrafik, for samernes rensdyrgræsningsret og for fælles søer og vandløb.