Karl W. Deutsch, Karl Wolfgang Deutsch,1912-1992, amerikansk politolog. Deutsch tog juridisk embedseksamen 1934 i Prag, udvandrede til USA i 1938 og var professor ved Yale University 1958-67 og derefter ved Harvard. Han beskæftigede sig især med kommunikationsmønstres betydning ved dannelse af nationalstater og i internationale konflikter. Deutsch skrev bl.a. Political Community and the North Atlantic Area (1957), The Nerves of Government (1957) og Tides among Nations (1979).