Karl Hude var klassisk filolog og rektor for Frederiksborg Statsskole fra 1902 og 1921-27 for Metropolitanskolen. Han var bror til Anna Hude. Sideløbende med sin rektorgerning gjorde Karl Hude sig internationalt gældende som forsker, især som udgiver af en række centrale græske forfattere, bl.a. Thukydid, Herodot og Lysias. Han oversatte flere tekster til dansk, og udgav nogle meget benyttede lærebøger i græsk.