Karl Ernst von Baer, 1792-1876, estisk embryolog, født i Estland, studerede medicin og anatomi ved universiteterne i Dorpat (nu Tartu) og Würzburg. Som professor i Königsberg (nu Kaliningrad) udførte von Baer banebrydende undersøgelser over pattedyrenes og fuglenes fosterudvikling og identificerede som den første pattedyrægget i ovariet. Hans egne opdagelser og samtidens viden om fosterudvikling sammenfattede han i Über Entwickelungsgeschichte der Thiere (1828). Gennem dette værk har han skabt den moderne embryologi, ikke blot som et selvstændigt forskningsområde, men også som en vigtig del af den sammenlignende anatomi og som et redskab til at analysere slægtskabet mellem forskellige dyreformer.