Kalundborg Fjord, smalt farvand mellem halvøerne Røsnæs og Asnæs; 12 km lang, op til 7 km bred og indtil 20 m dyb. Den store dybde har været afgørende for placeringen af Asnæsværket og et olieraffinaderi ved kysten.