Kallavesi, sø ved Kuopio i det centrale Finland; 513 km2; sammen med to andre søer (Suvavesi og Juurusvesi) udgør den søen Iso-Kalla (900 km2), en af landets største. Som følge af uens landhævning efter istiden er denne og flere andre finske søer tippet mod syd, hvilket har blotlagt frugtbare leraflejringer omkring den nordlige ende. Søen indgår i Saimaa-systemet og har derfor stor trafikal betydning.