Kaj, sjældnere Kay eller Kai, drengenavn, der i middelalderen var særlig udbredt i Sønderjylland; vist indlånt fra frisisk Kaye. Enkelte eksempler kan forudsætte latin Caius. I 2024 bar 7.179 danskere Kaj som første fornavn, mens varianten Kai blev båret af 2.098 og Kay af 259.