K.H. Kofoed, Kristian Hansen Kofoed, 11.3.1879-14.5.1951, dansk politiker og embedsmand. Kofoed var 1913-20 MF for Det Radikale Venstre og blev i 1924 udnævnt til departementschef i Finansministeriet. Under den stærke ekspansion af statens aktiviteter i 1930'erne blev han den centrale og magtfulde embedsmand, som ingen bevillingsansøgning gik uden om. Da tyskerne under besættelsen som følge af Telegramkrisen krævede et nyt og mere upolitisk ministerium under Scavenius, blev Kofoed i november 1942 meget imod sin vilje udpeget til finansminister og sad på denne post indtil regeringens ophør i august 1943.