Københavns Universitetshospital, det universitetsbaserede samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sundhedsvæsenerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Steno Diabetes Center i Gentofte, der drives af Novo Nordisk, er associeret medlem.