Kálmán, Den Boglærde, 1074-1116, konge af Ungarn fra 1095. I 1105 erobrede Kálmán Kroatien og Dalmatien og afsatte sin bror Álmos som kroatisk konge. Álmos anstiftede tre gange militære sammensværgelser mod Kálmán for at genvinde magten, men uden held. Hans vigtigste indenrigspolitiske indsats var moderniseringen af István 1. den Helliges lovbog fra ca. 1000.