Josiah Child, 1630-1699, engelsk koloniadministrator og økonom. Child gjorde karriere i East India Company, hvis enerådende leder han var 1681-83 og 1686-88. Han huskes herudover for en række bidrag til merkantilismens økonomiske teori: Brief Observations Concerning Trade and the Interest of Money (1668), senere omarbejdet til A New Discourse of Trade (1690), hvori han bl.a. peger på lav rentefod som kilde til handel og øget produktion.