Joseph Wenzel Radetzky, 1766-1858, østrigsk officer. Under Napoleonskrigene havde Radetzky som stabschef for fyrst Schwarzenberg et hovedansvar for planlægningen af det sejrrige slag ved Leipzig 1813, Folkeslaget. Siden evnede han som feltmarskal at indgyde sine tropper i Italien en kampmoral, der beviste sin styrke i revolutionen 1848/49; han sejrede i slagene ved Santa Lucia, Custozza og Novara. Radetzkys uddannelsesprincipper var berømte i hele Europa, og hans lederevner gjorde ham til den mest afholdte østrigske hærfører i 1800-t. I 1848 skrev Johann Strauss d.æ. sin berømte Radetzky-march til hans ære.