Joseph Fourier var en fransk matematiker. Fourier var fra 1795 lærer ved École polytechnique, til han i 1798 fulgte med Napoleon på felttoget til Egypten. Her blev han sekretær ved det nyoprettede Institut d'Égypte. Ved sin tilbagekomst til Frankrig i 1801 udnævnte Napoleon ham til præfekt for Departementet Isère med sæde i Grenoble. Ved Napoleons fald i 1815 blev han direktør for det statistiske kontor i Paris og i 1822 sekretær for Académie des sciences. Hans hovedværk omhandler varmeledning i metaller; han opstillede varmeledningsligningen og løste den i mange situationer ved at separere de variable. I denne forbindelse studerede han de såkaldte Fourierrækker og Fourierintegraler. Fourier indleverede sit første arbejde herom til Akademiet i 1807, men pga. modstand fra bl.a. Lagrange blev hans idéer først publiceret i hovedværket Théorie analytique de la chaleur i 1822. I øvrigt bidrog han til ligningsteorien.