Joseph, Père Joseph, egl. François Joseph Le Clerc du Tremblay, 1577-1638, fransk munk og politisk rådgiver. Joseph, der i 1599 blev kapucinermunk, deltog i oprettelse af en nonneorden, i omvendelse af huguenotter samt i udsendelse af missionærer til bl.a. Canada og Marokko; endvidere udkastede han planer til et korstog. I 1624 blev han rådgiver for Ludvig 13.s førsteminister, Richelieu. Han medvirkede således ved udformningen af Frankrigs antihabsburgske politik under Trediveårskrigen og ved undertvingelsen af huguenotterne i Frankrig i 1620'erne. Joseph blev tillige tildelt diplomatiske hverv, og hans indflydelse på inden- og udenrigspolitikken gav ham tilnavnet "den grå eminence" for at betegne, at han havde magt som kardinal Richelieu, men uden at træde frem; en kardinal har titlen eminence og er klædt i purpur.