Joos van Cleve, egl. Joos van der Beke, ca. 1485-1540/1541, nederlandsk maler. Han nævnes 1511 som medlem af Lukasgildet i Antwerpen, hvor han virkede. Joos van Cleve identificeres gerne med Mesteren for Marias død, der har navn efter flere altertavler med dette motiv (nu på museer i Köln og München). De viser en levende og bevæget figurskildring og en omhyggelig og materialetro gengivelse af detaljerne. På rejser til bl.a. Italien blev han påvirket af Leonardo da Vinci, hvis kunst han formidlede til Nordeuropa.