Johs. Jespersen, Johannes Jespersen, 1881-1971, dansk agronom og dyrlæge. Efter nogle år som konsulent for De Samvirkende Landboforeninger i Fyns Stift læste han veterinærvidenskab og blev i 1923 professor i husdyrbrug med vægt på heste, svin og fjerkræ. Hans lærebog Svineavl og Svinehold (1932) udkom i flere udgaver og blev oversat til russisk i 1959.