Johnston Island er en ø i Stillehavet, ensomt beliggende 1300 kilometer vest for Hawaii. Den er 3 km2 stor og frem til begyndelsen af 2000-tallet boede ca. 1100 militært ansatte på øen; de sidste forlod den i 2005. Den oprindelig ubeboede ø blev annekteret af USA i 1858, udnyttedes en kort årrække til guanoproduktion og blev i 1934 indrettet som støttebase for fly og ubåde. I 1950'erne indgik basen i USA's omfattende raket- og atomvåbenforsøg, og den blev lagerplads for kemiske våben og radioaktivt affald. Efter 1985 indtog Johnston Island en strategisk rolle som anlæg for afmontering og uskadeliggørelse af de store mængder kemiske våben, der skulle skrottes som følge af internationale nedrustningsaftaler. Opgaven var enorm, men udførtes med store hensyn til koraløens skrøbelige miljø. Tidligere tiders synder gør dog, at øen er stærkt forurenet. Alligevel er den et vigtigt yngle- og rasteområde for en lang række havfugle. Oprydningen blev fuldført og den militære base lukket i 2004, og øen blev udlagt til naturbeskyttelsesområde.