John W. Tukey var en amerikansk matematisk statistiker, tilknyttet Princeton University og fra 1945 tillige Bell Laboratories. Tukey har især bidraget til analysen af tidsrækker og deres spektre. Han har desuden arbejdet med robust estimation og grafiske metoder i beskrivende statistik. I 1965 offentliggjorde han sammen med James W. Cooley (1926-2016) Fast Fourier Transform-algoritmen, der er meget anvendt til dataanalyse vha. computere.