John Talbot, ca. 1384-1453, engelsk militærmand, den øverste militære leder i Hundredårskrigens sidste fase. Talbot var løjtnant af Irland 1414-19 og 1445-47, blev udnævnt til marskal af Frankrig i 1436 og jarl af Salop i 1442, men brugte selv titlen jarl af Shrewsbury. Han blev dræbt i Hundredårskrigens sidste slag i juli 1453, da han utålmodigt angreb fjenden uden artilleristøtte i et forsøg på at komme det belejrede fort Castillon til undsætning.