John Jervis, 1734-1823, britisk søofficer, jarl af Sankt Vincent fra 1797. Jervis blev i 1795 leder af Middelhavsflåden, og samme år besejrede han den spanske flåde i Slaget ved Kap Sankt Vincent. 1799-1801 kommanderede han den britiske flåde i Den Engelske Kanal, 1801-04 var han leder af Admiralitetet og 1806-07 atter chef for flåden i Kanalen. Jervis var som leder energisk og hensynsløs og fik mange fjender, men han havde afgørende betydning for den britiske søkrigsførelse omkring 1800.