John Fortescue, ca. 1394-ca. 1479, engelsk jurist og politisk tænker. Fortescue blev højesteretsdommer (Chief Justice of the King's Bench) i 1442, og som fremtrædende tilhænger af huset Lancaster fulgte han i 1461 kong Henrik 6. i eksil. Her skrev han De laudibus legum Angliae (ca. 1470), der skildrede det konstitutionelle monarki som ideel styreform. Lovgivningen afhang af kongens autoritet, men magtudøvelse var kun mulig gennem respekt for loven og for folkets frie vilje.