John Edward Masefield, 1878-1967, britisk forfatter. Han skrev både prosafiktion og scenedramatik, men kendes bedst som lyriker, med specielt talent for det narrative register; udnævntes i 1930 til Poet Laureate. Masefield bestræbte sig i emner og ordvalg på at skrive for en bred læserskare, hvilket kommer tydeligt frem i hans lyriske hovedværk, det lange, fortællende digt The Everlasting Mercy (1911).