John Crowe Ransom, 1888-1974, amerikansk digter og kritiker fra Sydstaterne, central skikkelse i nykritikken. Han hævdede, at det konkrete i Sydens landbrugskultur havde en parallel i metaforen, der således blev omdrejningspunkt for nykritikernes litteraturlæsninger. Ransom redigerede manifestet I'll Take My Stand: The South and the Agrarian Tradition (1930) og kodificerede skolens principper i The New Criticism (1941).