John Churchill var en engelsk feltherre og statsmand, se John Churchill Marlborough.