John Bunyan, 1628-1688, engelsk calvinistisk præst, prædikant og forfatter af talrige religiøse skrifter. Hans allegoriske selvbiografi, The Pilgrim's Progress, er blevet en klassiker i verdenslitteraturen. Bunyan voksede op i fattige kår uden nævneværdigt religiøst præg, men oplevede i årene 1648-53 en dyb åndelig krise, der førte til medlemskab af et baptistsamfund i hjemegnen Bedfordshire. Gruppen af baptister var genstand for undertrykkelse efter kongemagtens genindførelse i 1660, og Bunyan fængsledes flere gange. Han var en effektiv formidler både som prædikant og forfatter og skrev under fængselsopholdet i 1666 sin åndelige levnedsbeskrivelse Grace Abounding, en gribende beretning om håb og fortvivlelse. Den blev omskabt i løbet af 1670'erne til den mere alment gældende og stærkt dramatiske allegori, The Pilgrim's Progress, to dele (1678 og 1684). At skildre livet som en pilgrimsfærd er en litterær tradition, der går tilbage til den katolske middelalder, og bogens indledning tyder også på, at formen har stødt nogle trosfæller. Men det er netop rejseskildringen, herunder det farverige persongalleri, der sammen med den jævne stil har fanget de mange læsere, selv dem, der ikke delte Bunyans strenge calvinske tro. Dette forklarer de mange oversættelser, til dansk flere gange både i 1700-, 1800- og 1900-t. under titlerne En Pilgrims Fremgang og En Pilgrims Vandring.