Johannes Juul Holst, 1903-1996, dansk tandlæge, der var ansat ved Tandlægeskolen 1927-72, fra 1930 som professor i tandsygdomslære, 1970-71 tillige dens rektor. Holst ledede desuden tandlægernes efteruddannelse 1931-57 og repræsenterede tandlægevidenskaben i Retslægerådet 1945-72. Den meget værdsatte håndbog Nordisk Klinisk Odontologi blev redigeret af Holst i perioden 1958-85.