Johann Tobias Beck var en tysk teolog, fra 1843 professor i Tübingen. Under indflydelse af bl.a. den württembergske pietistiske tradition udformede Beck en frelseshistorisk Guds Rige-teologi på et rent bibeltro grundlag, og han fik stor indflydelse i fx Finland.