Johann Carl Hedlinger, 1691-1771, schweizisk medaljør. Hedlinger, der var en af sin tids berømteste europæiske medaljører, udførte over 200 mønter og medaljer. Han var i svensk tjeneste 1718-46 og udførte i den periode også flere medaljer for Christian 6., således til minde om kongens salvning, orlogsflåden og Vallø Stifts indvielse. Hedlingers medaljer er kunstnerisk vellykkede og teknisk perfekte, og portrætterne af Christian 6. og Sophie Magdalene blev normgivende for tidens andre danske medaljeportrætter.