Johann Bernhard von Rechberg und Rothenlöwen, 1806-1899, østrigsk politiker. Efter en karriere i diplomatiet blev Rechberg udenrigsminister i 1859 og i 1859-60 tillige ministerpræsident. Han forsøgte at samarbejde med Bismarcks Preussen for ad den vej at opretholde den østrigske førerstilling i Det Tyske Forbund. Da det ikke lykkedes ham at gennemtrumfe en anden politik end den, som Bismarck fulgte i det slesvig-holstenske spørgsmål, trådte han tilbage i 1864, uden at han af den grund var uenig i beslutningen om en indgriben over for Danmark.