Johan Poul Sørensen var en dansk ingeniør og opfinder, ansat ved flådens mærkevæsen i 1887 med den opgave at lede opbygningen af felttelefonsystemer. I 1890 opfandt han en metode til trådløs telegrafi til og fra et forankret skib. Opfindelsen byggede på elektrisk induktion mellem en cirkelformet kabelrulle på havbunden og en trådrulle på skibet. Sørensen blev telegrafingeniør ved sødefensionen i 1898, men tog sin afsked i 1904 for at blive dansk repræsentant for et tysk elektrisk firma. I 1916 grundlagde han A/S Den Danske Kabelfabrik, som han var direktør for til 1920. Han udtog en række patenter, fx på rørpostanlæg, elektriske distancemålere og automatiske telefonapparater. Han udgav 1928-1941 en række erindringsbøger.