Johan Cornelius Krieger

Faktaboks

Johan Cornelius Krieger
Født
1683
Død
1755

Johan Cornelius Krieger. Tegninger og materialekrav til rytterskolerne, en art forløber for vor tids typehuse, blev vistnok udarbejdet af Krieger. I slutningen af 1721 blev byggeriet udbudt i licitation i de 12 rytterdistrikter, og i marts 1722 gik håndværkerne i gang. Krieger selv stod sammen med teglværksejer Laurits Eriksen i Nivå for opførelsen af 149 næsten identiske skoler.

.

Johan Cornelius Krieger. Tegning fra 1744 af et hus i Østergade, et af de såkaldte ildebrandshuse, der blev opført i stort tal efter branden i 1728; tegningen findes i Rigsarkivet. Hustypen var traditionel, men det ensartede præg skyldtes til dels Krieger, der i 1729 fremlagde tegninger til enkle og formålstjenlige borgerlige typehuse. Det stod enhver bygherre frit for at gøre brug af dette design, og husene blev da også opført i forskellige variationer. Mange af ildebrandshusene, der bl.a. er kendetegnet ved brede kvistpartier, eksisterer stadig.

.

Johan Cornelius Krieger. Haven ved Frederiksborg Slot i Hillerød. J.C. Kriegers plan viser et aksefast haveanlæg i barokkens strenge formsprog. Forneden ses parterrebedene med de kongelige spejlmonogrammer og dernæst bosquetterne, mens de overliggende dammes vand udnyttes til et centralt kaskadeanlæg. I 1994 påbegyndtes en omlægning af haven med udgangspunkt i Kriegers plan.

.

Johan Cornelius Krieger. Haveanlægget ved Frederiksborg Slot i Hillerød, anlagt i 1720'erne og renoveret 1993-96.

.

Artikelstart

Johan Cornelius Krieger, 1683-1755, dansk gartner og arkitekt. Joahn Cornelius Krieger blev i 1711 ansat som kongelig gartner under Frederik 4. og manifesterede sig i 1720'erne som dansk baroks største havearkitekt med ansvaret for anlæggelsen af de toneangivende, franskinspirerede haver ved bl.a. Fredensborg Slot (1720-23), Frederiksberg Slot (1720-26) og Frederiksborg Slot (1720/24-29) foruden haverne ved herregårdene Clausholm (1725-26) og Ledreborg (1742-48).

Som arkitekt er Krieger, der 1725-31 var overlandbygmester, mest kendt for det italienskinspirerede Fredensborg Slot (1720-32), hvor slot og have udgør en elegant, symmetrisk opbygget helhed.

Blandt andre værker er Odense Slot (1721-23), Vartov i København (1724-29, senere forhøjet) og ombygningen af det senere nedrevne Københavns Slot (1724-27, s.m. Johan Conrad Ernst).

Kommentarer (1)

skrev Torben Christiansen

Tjek disse årstal:
Fredensborg Slot (1720-23)
Fredensborg Slot (1720-32)

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig