Johan Bælum, 1903-1978, forstander ved Landøkonomisk Forsøgslaboratorium og professor ved Landbohøjskolen. Bælum forskede og underviste i fjerkræavl og -fodring; den produktion af slagtekyllinger, som vi kender i dag, er i det væsentligste baseret på den viden, som Bælum skaffede gennem et betydeligt forsøgsarbejde. Han tog også initiativ til bygning af et forsøgsfjerkræslagteri.