Jesusbevægelsen, religiøs vækkelse blandt unge, opstået i Californien og kulminerende i 1970'ernes begyndelse som del af hippiekulturens samfundsprotest. Jesus blev fremhævet som "ren kærlighed"; bevægelsen udviklede en kristendom uden kirke med det spontane fællesskab om Jesus som centrum. Jesusbevægelsens forudsætning var et samfund i hastig forandring, og den må således ses som et kristent sidestykke til de mange nye religioner, som opstod i den vestlige verden i 1960'erne og 1970'erne. I Danmark repræsenteredes bevægelsen i 1970'erne af Unge Kristne.