Jens Steen Sehested, 1635-1698, dansk digter. Satiren Pigernes Dyd- og Laster-Speyl (ca. 1671) behandler faser i kvinders udvikling frem til ægteskabet. Foruden et stort digt til Fyns berømmelse (1671, genoptrykt 1784) skrev Sehested også lejlighedsdigte og enkelte salmer. Stilen pendler mellem kunstlet barok og Anders Bordings lettere rytmer. Størstedelen af forfatterskabet henligger utrykt. Se også barok (litteratur).