Jens Lillelund, 22.10.1904-10.7.1981, dansk forretningsmand og frihedskæmper. Lillelund kom i slutningen af 1942 ind i illegalt bladarbejde ved De fri Danske og fik herigennem forbindelse med den første Holger Danske-gruppe. Efter ophold i Sverige var han igen aktiv i Danmark dels i forbindelse med rekonstruktionen af Holger Danske i sommeren 1944, dels som organisator af sabotage i Jylland i efteråret 1944. Efter nyt ophold i Sverige kom han i foråret 1945 til England, hvor han gennemgik en militær uddannelse med henblik på indsats i Danmark.