Jens Jensen, 18.4.1859-16.3.1928, dansk faglig leder og politiker; udlært maler. Jensen spillede en fremtrædende rolle i den tidlige fagbevægelse bl.a. ved ud fra en marxistisk grundholdning at fremhæve dens politiske rolle og arbejderbevægelsens enhed. Hans store indsats ved oprettelsen af LO medførte, at han blev organisationens første formand 1898-1903. 1893-1903 var Jensen medlem af Borgerrepræsentationen i København. 1903-24 var han finansborgmester i København — byens første socialdemokratiske borgmester — og prægede fra denne post den socialdemokratiske kommunalpolitik (kommunesocialisme), som lagde vægt på udviklingen af en velfærdspolitik. I 1924 blev han udnævnt til Københavns overpræsident. Jensen var MF for Socialdemokratiet 1895-1903 og i 1920 kortvarigt socialminister i regeringen M.P. Friis.