Jens Hvass, 1898-1996, dansk forstmand; bror til Frants og Hans Hvass. Hvass var i 1929-70 tilknyttet statsskovbrug, bl.a. som skovrider på Buderupholm Skovdistrikt i Rold Skov. Hvass var hele livet engageret i spejderbevægelsen og kombinerede denne interesse med sit forstlige virke. Han så skovens betydning for spejderlivet og for friluftslivet i øvrigt. Med hjælp fra lokale spejdere sendte han hvert år friske bøgegrene til alderdomshjem og hospitaler i Norge som en hilsen på nationaldagen den 17. maj.