Jens E. Foged, Jens Edvard Foged, 1910-1976, dansk politiker. Jens E. Foged, der havde baggrund i landbruget, var 1945-66 og igen fra 1968 MF for Venstre. Han var 1960-66 medlem af Finansudvalget og fra 1974 tillige statsrevisor. Foged var sig sin vestjyske baggrund meget bevidst og ud fra en stærk kristen overbevisning modstander af, at billedpornografien i 1969 blev frigivet.