Jens Bang, ca. 1575-1644, dansk købmand. Efter at have taget borgerskab i Ålborg 1605 slog Bang sig op som storkøbmand med korn- og studehandel. Da Christian 4. i 1622 oprettede saltkompagnier, deltog han som participant (parthaver), meddirektør og fra 1634 som eneejer af Ålborgkompagniet. I 1623-24 byggede han sit kendte stenhus (se Jens Bangs Stenhus). Bangs handelsvirksomhed nåede et højdepunkt i 1630'erne, og han ejede en række gårde, huse og grunde i Ålborg. I 1639 arbejdede han på, at større skibe kunne anløbe Ålborg, men da to af hans store skibe kort efter forliste, gik det økonomisk tilbage for ham.