Jens Bang, 1786-1862, dansk hedeskovbruger. 1815-62 skovrider ved plantagerne på alheden, sandflugtskommissær, landvæsenskommissær samt justitsråd og etatsråd. Han var en af hedetilplantningens betydeligste skovbrugere.