Jean Henri Merle d'Aubigné, 1794-1872, schweizisk teolog og reformationshistoriker. Han var reformert præst i Berlin og Bruxelles og blev 1832 professor ved den præsteskole i Genève, som Evangelisk Selskab grundlagde. Han blev selskabets formand og var medlem af dets frikirke. I sit hovedværk, Histoire de la Réformation du XVIe siècle (5 bd., 1835-53), sammenligner han Reformationen med en vækkelsesbevægelse.