Jean-Marie-Gabriel de Lattre de Tassigny, 1889-1952, fransk officer, posthumt udnævnt til marskal af Frankrig. De Lattre, der som ung officer var blevet såret fire gange under 1. Verdenskrig, blev under 2. Verdenskrig afskediget og fængslet af Vichyregeringen, men i 1943 lykkedes det ham at flygte og slutte sig til De Frie Franske i Algeriet. Som chef for 1. franske armé deltog han i landgangen i Sydfrankrig i 1944, i befrielsen af Frankrig og i felttoget ind i Tyskland, hvor han den 8. maj 1945 repræsenterede Frankrig ved Tysklands kapitulation. 1950-52 var han øverstkommanderende for de franske styrker i Indokina.