Jan van Riebeeck, 21.4.1619-18.1.1677, hollandsk koloniadministrator, grundlægger af den første europæiske bosættelse i Sydafrika. Riebeeck blev ansat ved Det Hollandske Ostindiske Kompagni (VOC) i begyndelsen af 1640'erne og deltog i flere rejser, bl.a. til Sumatra og Japan. I 1647 blev han afskediget, beskyldt for personlig at have profiteret af silkehandelen. I 1651 indgik van Riebeeck en kontrakt om at lede oprettelsen af en forsyningsstation for hollandske skibe i Sydafrika. I 1652 grundlagde han Kapstaden (se Cape Town) og påbegyndte landbrug og gartneri. De såkaldte friborgere udvidede landbrugsarealet omkring byen, og i 1659 kom det til den første mindre krig med lokale khoikhoier. Riebeeck forlod Kapstaden i 1662 til fordel for en post i Malacca og fra 1665 i Batavia (nuv. Jakarta).