Jan Skamby Madsen, f. 25.5.1947, dansk arkæolog og museumsdirektør. Jan Skamby Madsen er cand.phil. i middelalderarkæologi og var 1983-96 leder af Vikingeskibshallen (nuværende Vikingeskibsmuseet) i Roskilde. Han har ledet udgravningerne af havneanlægget Fribrødre Å på Falster. 1996-2016 var han direktør for Moesgaard Museum.